Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
Facebook Twitter YouTube Rss_feed
Αρχική arrow Άρθρα arrow Τεχνικά arrow Τεχνικός κώδικας FIVA 2010

Τεχνικός κώδικας FIVA 2010

Αξιολόγηση χρηστών: ONONONONON / 63
Φτωχό Αριστο 
Έχει γραφτεί από Doom

FIVAΤι έιναι κλασικό όχημα; Τι γίνονται τα Guzzi όταν πλησιάσουν τα πρώτα 30 χρόνια ζωής: Υπάρχει ζωή στα παλιοσίδερα; Απαντήσεις και πολλές λεπτομέρειες στον Τεχνικό κώδικα FIVA.


FEDERATION INTERNATIONALE
DES VEHICULES ANCIENS (FIVA)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ FIVA 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0.     ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.     ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
2.     ΟΡΟΛΟΓΙΑ
3.     ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
4.     ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
5.     ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
6.     ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
7.     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ FIVA
8.     ΛΟΙΠΑΠαράρτημα Α Αίτηση για Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως FIVA
Παράρτημα Β Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως FIVA


Σημείωση 1 : Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πλέον πρόσφατη έκδοση, όταν συμβουλεύεστε τον Τεχνικό Κώδικα της FIVA.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ FIVA

0.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Τεχνικός Κώδικας ορίζει ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ σύμφωνα με το πνεύμα της FIVA, θέτει κανόνες για τη κατάταξη ενός ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ σε διάφορες κατηγορίες και περιγράφει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η FIVA μπορεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως.

Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως FIVA

•    αντανακλά όλες τις πληροφορίες σχετικά με το όχημα, οι οποίες δίνονται από τον ιδιοκτήτη και έχουν ελεγχθεί από τη FIVA ως ένα ανεξάρτητο «σώμα» - συνεπώς ταυτοποιεί το όχημα και το επίπεδο της διατηρήσεώς του τη στιγμή του ελέγχου και καταγράφει τα γνωστά στοιχεία της ιστορίας του και τις πιθανές μετατροπές. 
•    καταχωρεί τις πληροφορίες σε μία βάση δεδομένων – επομένως εγγράφει και διασφαλίζει την τεχνική και γενική ιστορία διασωζομένων οχημάτων προς όφελος της παγκόσμιας κληρονομιάς της αυτοκινήσεως.
•    Χρησιμοποιείται σε Εκδηλώσεις FIVA και μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες για δικούς τους σκοπούς.

Ο γενικός σκοπός, είναι να προστατεύονται και να διατηρούνται ικανά να οδηγούνται όλα τα οχήματα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Ιστορικά από  τη FIVA.

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Η FIVA καθορίζει ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ως ένα μηχανικώς αυτοπροωθούμενο όχημα

•    το οποίο έχει ηλικία τουλάχιστον 30 ετών
•    το οποίο είναι διατηρημένο και συντηρημένο σε άρτια κατάσταση αναλόγως των ιστορικών του δεδομένων.
•    που δεν χρησιμοποιείται ως καθημερινό μεταφορικό μέσο.
•    και το οποίο επομένως αποτελεί μέρος της τεχνολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας 

2.  ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

Ένα όχημα το οποίο
πληροί τους όρους καθορισμού της FIVA.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Η Περίοδος κατά την οποία το Ιστορικό Όχημα ήταν σε κανονική χρήση. Αυτή μπορεί να διαφέρει σε διάφορες χώρες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Οι βασικές προδιαγραφές ενός οχήματος μέχρι τη παρουσίαση του νεότερου τύπου  από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
: Πρόσωπο ή επιχείρηση που διατηρεί τα δικαιώματα του σχεδιασμού και σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί καi προωθεί εμπορικά ένα όχημα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Πρόσωπο ή επιχείρηση (όχι ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ) που κατασκευάζει ένα όχημα, αντίγραφο ενός ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ εκτός περιόδου.


3.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

3.1    Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ πρέπει να φυλάσσεται και να χρησιμοποιείται με κατάλληλο, φιλικό και προς το περιβάλλον τρόπο, να διατηρείται και να χρησιμοποιείται όπως και κατά την περίοδο.
3.2    Μετατροπές εκτός περιόδου, και άλλες αλλαγές πρέπει να αποφεύγονται και να περιορίζονται μόνο σε όσες επιβάλει η νομοθεσία, ή σε περιπτώσεις αναπηρίας ή αδυναμίας του ιδιοκτήτη/οδηγού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του οχήματος στον δρόμο. Οι μετατροπές αυτές πρέπει να γίνονται στο πνεύμα της περιόδου και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν ν’ ακυρωθούν και το όχημα να επανέλθει στην από ιστορικής πλευράς ορθή κατάσταση.


3.3    Μετατροπές και αλλαγές πρέπει να καταγράφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε μελλοντικώς κάποιος να γνωρίζει τις διαφορές του οχήματος από την αρχική κατάστασή. Αυτή η πληροφορία πρέπει να εμφανίζεται στη σελίδα 4 του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης FIVA.4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4.1    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΥ A -ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ένα Ιστορικό Όχημα στις αρχικές του προδιαγραφές όπως παραδόθηκε από τον κατασκευαστή. Μικρές διακοσμητικές αλλαγές περιόδου και τυπικά «αξεσουάρ» διαθέσιμα στην αγορά κατά την περίοδο μπορούν να γίνουν αποδεκτά.

ΤΥΠΟΥ B - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ένα Ιστορικό  Όχημα ειδικώς κατασκευασμένο ή τροποποιημένο εντός περιόδου για ειδικούς σκοπούς, χαρακτηριστικό του είδους του και επομένως, ιστορικού ενδιαφέροντος.

ΤΥΠΟΥ C –ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΛΙΚΕΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ είναι ένα αντίγραφο ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ κατασκευασμένο εκτός περιόδου από ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟ με ή χωρίς μέρη  προδιαγραφών περιόδου. Πρόκειται για αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τύπου. Ένα τέτοιο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ πρέπει να φέρει σαφή σφραγίδα από την οποία να φαίνεται ότι πρόκειται για ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Το όνομα του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ αυτού θα είναι ένας συνδυασμός των ονομάτων του ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ, καθώς και του αναπαραγόμενου τύπου του (πχ. Smith Bugatti Type 35).
Μία ΡΕΠΛΙΚΑ πρέπει να πληροί τους παραπάνω όρους, αλλά να έχει κατασκευαστεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ του αρχικού οχήματος.
Τόσο οι ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ όσο και οι ΡΕΠΛΙΚΕΣ θα χρονολογούνται βάσει της ημερομηνίας ολοκληρώσεως της κατασκευής τους. 

ΤΥΠΟΥ D –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Μετατροπές εκτός Περιόδου σε ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ με αποδεδειγμένη ταυτότητα, οι οποίες όμως ήταν χαρακτηριστικές κατά την Περίοδο που έγιναν με την χρήση εξαρτημάτων προδιαγραφών Περιόδου.

ΤΥΠΟΥ E –ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Μετατροπές εκτός Περιόδου σε ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ με αποδεδειγμένη ταυτότητα, οι οποίες έχουν γίνει με την χρήση εξαρτημάτων μη διαθέσιμης τεχνολογίας κατά την Περίοδο. Ένα τέτοιο όχημα πρέπει να διατηρεί το αρχικό πλαίσιο ή πλατφόρμα και αμάξωμα Προδιαγραφών Περιόδου για τον τύπο. Όχι περισσότερα από δύο από τα παρακάτω κύρια μέρη μπορούν να είναι αλλαγμένα από τις αρχικές προδιαγραφές.
•    Κινητήρας
•    Μετάδοση κίνησης
•    Τροχοί
•    Εμπρόσθια ανάρτηση / σύστημα κατεύθυνσης
•    Οπίσθια ανάρτηση
Πρόσφατες μετατροπές μπορούν να έχουν γίνει. Τέτοιες μετατροπές δεν έχουν αντίκτυπο στην χρονολόγηση του οχήματος.


4.2 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΓΝΗΣΙΑ

Ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ, όπως αρχικώς παρήχθη απαράλλακτο και με μικρή φθορά.

ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ

Ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ όπως χρησιμοποιήθηκε, αλλά ουδέποτε ανακαινίσθηκε σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές, με γνωστή ιστορία και στην αρχική, πιθανώς φθαρμένη κατάσταση. Εξαρτήματα που φυσιολογικά φθείρονται μπορούν αντικαθίστανται με εξαρτήματα προδιαγραφών Περιόδου. Επισκευές στη βαφή, στα νίκελ και στην ταπετσαρία επιτρέπονται.

ΟΜΑΔΑ 3 - ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ

Ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ με αποδεδειγμένη ταυτότητα, εντελώς ή μερικώς αποσυναρμολογημένο, ανακαινισμένο και επανασυναρμολογημένο. Μικρές μόνο αποκλίσεις από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή σε περιπτώσεις ελλείψεως ανταλλακτικών ή υλικών είναι διαθέσιμα αλλά μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα ίδιων προδιαγραφών. Το εσωτερικό, το εξωτερικό και το τελείωμα του εξωτερικού  πρέπει να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα στις Προδιαγραφές Περιόδου.

ΟΜΑΔΑ 4 - ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΑΣΜΕΝΑ


Μέρη από ένα ή περισσότερα οχήματα ιδίου μοντέλου ή τύπου συναρμολογημένα σε ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ όσο το δυνατόν εγγύτερα στις αρχικές Προδιαγραφές του Κατασκευαστή. Γνήσια ανταλλακτικά του Κατασκευαστή πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου είναι διαθέσιμα, αλλά μπορούν αντικαθίστανται από άλλα ίδιων προδιαγραφών. Το εσωτερικό, το εξωτερικό και το τελείωμα του εξωτερικού  πρέπει να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα στις Προδιαγραφές Περιόδου.

5.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Για τις εκδηλώσεις FIVA παραδοσιακώς τα οχήματα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
“A” Οχήματα κατασκευασμένα μέχρι 31Δεκεμβρίου 1904
“B” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης  Ιανουαρίου 1905 & 31 Δεκεμβρίου 1918
“C” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης  Ιανουαρίου 1919 & 31 Δεκεμβρίου 1930
“D” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης  Ιανουαρίου 1931 & 31 Δεκεμβρίου 1945               
“E” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης  Ιανουαρίου 1946 & 31 Δεκεμβρίου 1960
“F” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης  Ιανουαρίου 1961 & 31 Δεκεμβρίου 1970
“G” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1971 και ως ορίου της FIVA όπως
ορίζεται στην § 1.


6.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ6.1    Στοιχεία απαιτούμενα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατασκευής και την κατάταξη ενός οχήματος, ή μερών ενός οχήματος, πρέπει να περιέχουν κάθε σχετική πληροφορία και πιστοποίηση. Αριθμοί πλαισίου/σειρά και κινητήρες χρειάζονται. Σε περιπτώσεις Οχημάτων τα οποία αρχικώς αναγνωρίζονται μόνο βάσει του αριθμού κινητήρα, αυτός ο αριθμός θα θεωρείται ως ο σειριακός αριθμός του οχήματος.
6.2    Η ευθύνη για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων βαρύνει πάντα τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

6.3    Ο Επίσημος Εκπρόσωπος της FIVA της χώρας, είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατασκευής και κατατάξεως του οχήματος.

6.4    Ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ όχημα που έχει εκτιμηθεί  από τον Επίσημο Εκπρόσωπο μιας χώρας θα γίνεται φυσιολογικά αποδεκτό από άλλα μέλη της FIVA. Εάν ένας Επίσημος Εκπρόσωπος έχει αμφιβολίες σχετικά με λεπτομέρειες ενός οχήματος για το οποίο επιχειρεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως, μπορεί να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες από άλλους Εκπροσώπους. Σε τέτοιες περιπτώσεις η σχετική τεκμηρίωση πρέπει να είναι διαθέσιμη προς τον ερωτούντα Εκπρόσωπο ή την ΤΕΧΝΙΚΗ Επιτροπή. 

6.5    Σε περίπτωση ανυπέρβλητης διαφωνίας σχετικώς με την χρονολόγηση και/ή την κατάταξη μεταξύ ενός ιδιοκτήτου και του Επισήμου Εκπροσώπου της χώρας, ή μεταξύ Εκπροσώπων, το ζήτημα πρέπει να υποβάλλεται στην Τεχνική Επιτροπή της FIVA προς απόφαση επί καταβολή αντίτιμου. Η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής της FIVA είναι τελική.

7.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ FIVA


7.1    Το Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως για οχήματα που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Τεχνικού Κώδικα.

7.2    Το Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως είναι ένα έγγραφο αναγνωρίσεως, εκδιδόμενο από τον Επίσημο Εκπρόσωπο προκειμένου να ταυτοποιήσει ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ κατόπιν επιθεωρήσεως από την FIVA ή τον εκπρόσωπό της. Το Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως παραμένει ιδιοκτησία της FIVA μονίμως και έχει ισχύ δέκα ετών, ή μέχρι την αλλαγή ιδιοκτησίας.

7.3    Σε μία χώρα όπου υπάρχει Επίσημος Εκπρόσωπος της FIVA, ο ιδιοκτήτης ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, καταχωρημένο στην ίδια χώρα, πρέπει να υποβάλλει αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνωρίσεως FIVA σε αυτόν τον Εκπρόσωπο, σύμφωνα με το πρότυπο του Κεφαλαίου A του Τεχνικού Κώδικα της FIVA. Ένας Επίσημος Εκπρόσωπος δεν μπορεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως για ένα όχημα καταχωρημένο σε άλλη χώρα.

7.4    Για ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί, η αίτηση για Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως πρέπει να υποβάλλεται στον Επίσημο Εκπρόσωπο της χώρας όπου κατοικεί ο ιδιοκτήτης.

7.5    Σε μία χώρα όπου δεν υπάρχει Επίσημος Εκπρόσωπος, ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος, το οποίο είναι ταξινομημένο σε αυτή τη χώρα, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Τεχνική Επιτροπή της FIVA προκειμένου να αποκτήσει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως.

7.6    Μέλος ενός συνδεόμενου με τη FIVA σωματείου, του οποίου αίτημα για έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνωρίσεως έχει απορριφθεί, ή έχει υπάρξει διαφωνία ως προς την  κατηγοριοποίηση εκ μέρους του Επισήμου Εκπροσώπου, μπορεί να καταθέσει ένσταση εναντίον αυτών των αποφάσεων στην Τεχνική Επιτροπή της FIVA, η οποία έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει αρμοδιότητα σε υποεπιτροπή της. Εάν το ζήτημα  παραμείνει ανεπίλυτο, ένσταση μπορεί να κατατεθεί στο Συμβούλιο Ενστάσεων, το οποίο θα συσταθεί από  την Γενική Επιτροπή, για οριστική επίλυση.

7.7    Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ της FIVA είναι ένα έγγραφο προσδιορισμένο στο κεφάλαιο Β του Τεχνικού Κώδικα FIVA.

7.8    Η FIVA, ο εθνικός της αντιπρόσωπος, ή κάποιος επίσημος αξιωματούχος αυτής μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσουν  ένα Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως. Σε αυτή την περίπτωση το Πιστοποιητικό θα πρέπει άμεσα να επιστραφεί στην εκδούσα οργάνωση με ταυτόχρονη δήλωση του λόγου ανακλήσεως. Η Τεχνική Επιτροπή μπορεί να ανατρέψει την απόφαση για ένα Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως που έχει ληφθεί από τον Επίσημο Εκπρόσωπο.

8.   ΛΟΙΠΑ
Περαιτέρω κανόνες ή αποφάσεις ειλημμένοι από την Τεχνική Επιτροπή μετά την έκδοση του παρόντος  Διεθνούς Κώδικος πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος αυτού.


Για την Ελλάδα εκπρόσωπος FIVA είναι η ΕΟΦΙΛΠΑ και για τις κλασσικές μοτοσυκλέτες την διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Αναγνωρίσεως έχει αναλάβει η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας ως μέλος ΕΟΦΙΛΠΑ.

< Προηγούμενα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Facebook google_plus linkedin Twitter YouTube Flickr Rss_feed
Πάνω